Harta Kadastrale

21; Elbasan L. Matje digjitale për të gjitha zonat kadastrale dhe komunat administrative Nga Gazeta Liria më 18. 1995 të Ministrit. Nga shkresa nr. Shtresat Baze. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. Përgjatë kufirit shtetëror të Kosovës me shtetet fqinje janë 514 harta kadastrale me shkallë zvogëlimi 1:2500, në të cilat është e paraqitur edhe vija administrative e KSA të Kosovës, tani kufi i Republikës se Kosovës. Hartat e vjetra kadastrale mund të. Ndërkohë, duke shkuar sa më larg vijës së verdhë të kryeqytetit, çmimi është rritur me 50-70 euro. Durrësi e Shkodra më shtrenjtë, më lirë trojet në Sarandë dhe në VlorëZamir AlushiQeveria i shtrenjton tarifat e pronave të paluajtshme në Tiranë dhe i ul në rrethet periferike. zona e planit urban rregullues/harta kadastrale Plani Urban Rregullues Prishtina e Re Zona Qendër përfshin sipërfaqen prej 360 ha dhe - gjendet në pjesën lindore periferike të Prishtinës. pdf] - Read File Online - Report Abuse. Sistemet Transportit. Në debatin e 3 gushtit kishte gjithçka interesante si në aspektin shkencor ashtu edhe atë politik e profesional. This page was last edited on 31 January 2020, at 19:03. Deshmoret e 4 Shkurtit; Fushekruje Qender, Fushekruje; Gjirokaster L. Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës është zhvilluar me qëllim që të mundesojë qasje qëndrore në informacionet dhe sherbimet që jepen nga institucionet qeveritare. Certifikata nga planet kadastrale dhe nga planet e objekteve të infrastrukturës; Të dhënat nga kadastra e patundshmërive; Të dhënat për kufijtë administrativ nga Regjistri për njësitet hapësinore; Prodhime të hartografisë. Numri i fletëve të hartës kadastrale i përpiluar me saktësi decimetrike, sipas përpjesës për territorin e Kosovës është: harta në shkallë 1:500 281 fletë. Këtu duhet cekur se është edhe një hartë digjitale vektor nga AKK e që ne nuk mund të vërtetonim shkallën bazë të digjitalizimit, supozojmë që është harta kadastrale. Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti ka pritur sot në takim Behar Beqiraj dhe Sead Jusuf, përfaqësues të kompanisë “ Urban Metropol dhe Lorenco & Co ” me të cilën kanë biseduar rreth projektit “Rindërtimi i informacioneve kadastrale” i cili do të zhvillohet në Komunën e Vitisë, respektivisht në lokalitetet Pozheran, Sllatinë, Sadovinë e Jerlive dhe Zhiti. Sistemet Transportit. 408, datë 13. Agjencia Kadastrale e Kosovës ( AKK ) është përgjegjëse për menaxhimin e tokës dhe ka kompetenca për përgatitjen e ligjeve dhe nxjerrjen e. 2008, të ndryshuar. Certifikatë pronësie. Sigurisht se do të ketë matje digjitale të të gjitha zonave kadastrale dhe komunave administrative", ka thënë ai. Propozimi i hartës së re të pronave është kthyer “në mollë sherri” në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Krahasuar me hartën e miratuar një vit më parë, vihet […]. 000 kilometra katrorë. Gjen vendndodhjen e pasurisë së paluajtshme duke kërkuar me zonë kadastrale dhe numër pasurie. org --- Zhvilluar nga: PROBITPROBIT. Vlera e vlerësuar e njësive të parcelave kadastrale e përcaktuar në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni dhe vlera e njësive të objekteve e përcaktuar në përputhje me Ligjin Nr. të tokës, referimet ndaj shenjave të këndeve kufitare, ndërtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave. 7 ndodhet pranë rrugës së "Kavajës",godina nr. 2008, “PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE”. Harta Lajme Reforma Territoriale Profilet Intervista Kandidatët Këshillat Bashkiakë Rreth Faqes Kontaktoni Profile 16 May 2015 Bashkia e re e Elbasanit do të jetë një nga bashkitë më të mëdha dhe më komplekse për t’u menaxhuar në Shqipëri. 2015 (hyrja ne fuqi 21. Harta kadastrale duhet të tregojë kufijtë dhe pozicionin gjeografik të pasurive të paluajtshme, si dhe tregues të tjerë orientues. Share any place, address and postal code search, weather, ruler (on yandex map). Por, lista e çmimeve. Plenare Venecia, 14-15 Tetor 2016). një ose më shumë harta që tregojnë: 4. Po ashtu, përditësohen hartat kadastrale për pasuritë e paluajtshme të reja, që dalin nga ndarja dhe në kartelat e reja regjistrohet i gjithë informacioni që kishte kartela e mbyllur. n 10 000 Prishtinë,Kosovë Tel:+381 38 200 14 448 [email protected]. SIKTK është Sistemi i Informatave Kadastrale për Tokën në Kosovë ndërsa Harta Kadastrale është sistem në të cilin regjistrohet […]. Kadastri Digjital 1. Kemi pranuar edhe disa materiale nga përfaqësuesi i FSHMN-së, dhe kemi siguruar 3 harta të punuara nga KFOR-i, në v. Kadastra e pyjeve dhe kullotave në drejtoritë e shërbimit pyjor pajiset me harta tematike të dixhitalizuara në përputhje me kërkesat e udhëzimit nr. harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë. Agjencia Kadastrale e Kosovës ( AKK ) është përgjegjëse për menaxhimin e tokës dhe ka kompetenca për përgatitjen e ligjeve dhe nxjerrjen e. Rezultat i këtij projekti është Harta Topografike Digjitale 1:25000, me numër total 155 fleta, qe mbulojnë gjithë territorin e Republikës se Kosovës. e Komisionit të Venecias m. Numri i fletëve të hartës kadastrale i përpiluar me saktësi decimetrike, sipas përpjesës për territorin e Kosovës është: harta në shkallë 1:500 281 fletë. 1m2 dhe s2 = 90. harta në shkallë 1:1 000 541 fletë. Bulliqi ka komentuar deklaraten e kryeministrit Mustafa se deputetët janë kërcenuar për seancln e 1 Shtatorit per Demarkacionin. Por në tërësi çmimet e tokave vijnë me ulje në të gjithë vendin. Por, lista e çmimeve. 17, rruga "dalip peza", prone e bashkise durres, per nje afat kohor 3 vjet, per t'u perdorur "per sherbime dhe mbeshtetje sociale e kunder dhunes ne familje dhe. Në debatin e 3 gushtit kishte gjithçka interesante si në aspektin shkencor ashtu edhe atë politik e profesional. Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. Kurrsesi mos e anashkaloni ate!. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka reaguar për siç thotë pretendimeve se Kosova nuk ka dokumentacion të mjaftueshëm kadastral. 6007m² Sipërfaqja. Në njoftimin e Agjencisë kadastrale thuhet se dhënat kadastrale teknike dhe juridike për territorin e Kosovës janë në zbatim dhe në funksion që nga viti 1931 e deri më sot. 850, datë 7. Qeveria rrit vlerat e apartamenteve ne te gjithe qytetet e Shqiperise. 2013 pËr pËrcaktimin e kritereve tË konkurrimit dhe procedurËn e dhËnies nË pËrdorim me kontratË qiraje tË fondit pyjor dhe. 1 Palet, bien dakord qe çmimi i shitblerjes se pasurise qe perben objektin e kesaj kontrate eshte 1400 000 (Njemilion e katerqind mije) leke. Në të gjitha vendet pritëse, procesi i përditësimit të dhënave të kadastrës është përfunduar përpara se TAP-i të niste sigurimin e të drejtave të tokës së nevojshme për. Qeveria ka miratuar çmimet e reja referencë për ndërtesat. Me 3 gusht u prezantuan disa fakte të reja dhe të pa mohuara, por askush nga strukturat politike dhe profesionale. Tours to Albania & Balkans. Harta kadastrale përmbledhëse përgatitet në dy kopje origjinale, nga të cilat njëra kopje mbetet në arkivin e Komunës/Bashkisë dhe tjetra i përcillet zyrtarisht kryesisë së secilit fshat që ndodhet nën juridiksionin territorial të Komunës/Bashkisë. Në analogji me sa më sipër vërehet që në hartën e vitit 2016 (për shembull [22]) në qytetin e Tiranës, në zonat kadastrale nr. Kadastri Digjital 1. "Drejtoria e Kadastrit e ka njoftuar Agjencionin Kadastral të Kosovës për këtë çështje dhe jemi në pritje të rregullimit të këtij problemi nga ana e Agjencionit Kadastral", thuhet në njoftimin e […]. Tani me qeverisje të re, tiparet kanë potencial të shëndrrohen në atrakcione, e jeta të bëhet e lakmueshme. Kjo defanzivë dhe gep profesional i palës kosovare ka përfunduar në përcaktimin e një vije kufitare në dëm të interesave të përgjithshme. Agjencia Kadastrale e Kosovës ( AKK ) është përgjegjëse për menaxhimin e tokës dhe ka kompetenca për përgatitjen e ligjeve dhe nxjerrjen e. Ndërkohë, ZVRPP-ja brenda 15 ditëve nga administrimi i kërkesës, dërgon informacionin mbi gjendjen juridike të pronave në bllokun kadastral, në të cilin përfshihen të dhënat mbi pronarin e pasurisë, harta kadastrale në format shkresor dhe elektronik dhe kartelat. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban ne shtresa te vecanta kufijte e: fshatrave; komunave; bashkive; rretheve; prefekturave; kufijte shteterore ; Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren. Numri i fletëve të hartës kadastrale i përpiluar me saktësi decimetrike, sipas përpjesës për territorin e Kosovës është: harta në shkallë 1:500 281 fletë. Lexo më shumë. Sistemi zgjedhor demokratik dhe organet legjitime - (Infrastruktura,shërbimet më afër qytetarit,veprimtaritë kulturoro-sportive,bizneset) Ideja për reformimin e Pushtetit Lokal në Kosovë, për hogoshtasit dhe. 402 zona kadastrale me 2. zonën për të cilën paraqitet kërkesa, e definuar me koordinata, 4. b) harta kadastrale, në format shkresor dhe elektronik, c) kartelat. “Komisioni duhet të përgjigjet pse janë fshehur këto harta”, ka thënë Bulliqi, sipas të cilit këto harta kadastrale i kanë tërë komunat e Kosovës. 4,3 mijë pëlqime. Ne e kemi të pamundur te gjejme këtë adresë të kërkuar (Albania, Qarku i Tiranes, Tiranë, Tirane) nuk ka të dhëna për këtë adresë. Ngarkohet Agiencia e Zhvillimit të Territorit në bashkëpunim me Bashkinë Himarë për. 000euro • Sipërfaqja 180m2 • Ka dokumentacion të rregullt • E mobiluar Shtepija me nr 2. 565 pëlqime. Demografia Demografia (1905-1915) Gjat viteve 1905-1912 Hogoshti kishte 120 shtëpi ku jetonin mbi 1. PËR MËNYRËN E VERIFIKIMIT DHE TË NDRYSHIMIT TË ZËRAVE KADASTRALË TË TOKËS BUJQËSORE , "Ndryshimi i zërave kadastralë të tokës bujqësore" është kalimi i sipërfaqes së tokës bujqësore të zërit kadastral "arë", që si e tillë figuron në dokumentacionin kadastral, në zërin kadastral "pemëtore", "vreshtë" apo "ullishte", si rezultat i zënies së. Harta e Planvendosjes së Strukturave bashkëlidhet si pjesë përbërëse e këtij vendimi. 1 Palet, bien dakord qe çmimi i shitblerjes se pasurise qe perben objektin e kesaj kontrate eshte 1400 000 (Njemilion e katerqind mije) leke. Harta në internet Këtë shërbimi mund edhe ta përdorim për të llogaritur itinerare të ndryshme, pra si një navigator gps. Por në tërësi çmimet e tokave vijnë me ulje në të gjithë vendin. In June 1999 the Serbian population fled due to war. harta në shkallë 1:1 000 541 fletë. Classic Highlights of Kosovo Tour. Fillimi; Kërko dhe paraqit; Copyright © Agjencia Kadastrale e Kosovës. It is a settlement which has had a strong Serbian majority. 2014 Shpenzimet e avokatise ti ngarkohen pales se paditur ne masen. Agjencia Kadastrale e Kosovës, ka paraqitur një sqarim që siç kanë theksuar ata për tezat e ngritura për "kufirin administrativ" dhe "kufirin kadastral" komunave të Kosovës 19 prej tyre janë në kufi administrativ me shtetet fqinje të Kosovës te paraitura në mbi 500 harta me shkallë 1:2500. 79/1, datë 12. Zona e Planit Rregullues Urbanistik / Harta Kadastrale Qendra e Prishtinës është e rrethuar me male të ulëta ku disa lagje rrënzë shtrihen tyre. See the world. Matje digjitale për të gjitha zonat kadastrale dhe komunat administrative Nga Gazeta Liria më 18. Bulliqi ka komentuar deklaraten e kryeministrit Mustafa se deputetët janë kërcenuar për seancln e 1 Shtatorit per Demarkacionin. Harta e re e çmimeve te pronave për një metër katror në fshatrat Dhërmi, Vuno, Qeparo, Palasë, Radhimë dhe në fshatra të tjera të Jugut kushton 327 lekë ose 3 mijë e 270 lekë të vjetra. 5/270, zk 8513, lagja nr. 1817/1 Prot, datë 03. Në sektorin privat, të specializuar në matjet kadastrale, rrjetet inxhinierike, etj. 000, të viteve 1963, 1987, në Hartat topografike të KFOR-it nga qershori i. "Serbia pastaj mund të kërkojë që të eliminohen të dhënat kadastrale dhe administrative, duke argumentuar se ato nuk janë përdorur për ta përcaktuar kufirin me Malin e Zi - dhe kufiri [me Serbinë] mund të vijë deri te Lumi Ibër", thotë Çela në Prishtinë, duke shpalosur harta të vjetra të Kosovës dhe Malit të Zi të. Reliable information about the coronavirus (COVID-19) is available from the World Health Organization (current situation, international travel). Foto: Harta që Kosova e ka dërguar në Eurogeographics në vitin 2007, një vit para shpalljes së Pavarësisë. Troci, i cili akuzohet nga kompania Kempixh se kishte ekzekutuar me urgjencë vendimin e Gjykatës së Apelit, shprehet ndër të tjera se zona e Jalës ishte ”zonë e pamenaxhuar“, për të cilën nuk disponoheshin harta kadastrale të pasurive dhe nuk mund të konstatohej mbivendosja. 658, DATË 26. a) Shënimet kadastrale, b) Regjistrimin civil, c) Regjistrimin e votuesve, d) Regjistrimin e biznesit dhe licencimin, e) Distribuimin e pagesave të ndihmës sociale (me përjashtim të pensioneve), f) Mbrojtja e pyjeve që ndodhen në territorin e komunës në kuadër të autorizimeve të. 60ari ne lagjen Haxhi Zeka ne Peje. Sipas zonave kadastrale të Tiranës, qendra dhe zonat më të lakmuara (ish-blloku, Rruga e Elbasanit, Stadiumi “Selman Stermasi”, kanë pësuar rritje drastike, ku çmimi për metër katror ka shkuar plus 120 euro. It is a settlement which has had a strong Serbian majority. 5 days - 4 nights. Terrenet Dervishi kujton se në kohën që ata loznin futboll si fëmijë e si të rritur nuk kishte fusha të rregulluara futbolli. Kemi pranuar edhe disa materiale nga përfaqësuesi i FSHMN-së, dhe kemi siguruar 3 harta të punuara nga KFOR-i, në v. Durrës Lagjia Nr 4, Rruga: Egnatia,zona kadastrale 8514, No pasurie 2/31, Dyqani , Don Bosko Rruga Don Bosko Nr. Mesa duket edhe godina e Bashkisë ka probleme sa i takon gjendjes infrastrukturore, për aq kohë sa edhe uji ka arritur në nivelin ku. Ortofoto 2018, Ortofoto 2012, Ortofoto 2009, Ortofoto 2004, Ortofoto 2001, Harta topografike, Kufiri shteteror, Kufiri komunal, Zona Kadastrale, Zona urbane, Kufiri i DA: 68 PA: 81 MOZ Rank: 67 GeoPortal - Mecklenburg County GIS. Përgjatë kufirit shtetëror të Kosovës me shtetet fqinje janë 514 harta kadastrale me shkallë zvogëlimi 1:2500, në të cilat është e paraqitur edhe vija administrative e KSA të Kosovës, tani kufi i Republikës se Kosovës. com HARTA E PRIZRENIT Prizreni : Harta e qytetit : kliko këtu Shqip Anglisht Boshnjake / Serbe Turke Programi për telefona mobil (Smart. "Kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të pasurisë nr. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. PËR MËNYRËN E VERIFIKIMIT DHE TË NDRYSHIMIT TË ZËRAVE KADASTRALË TË TOKËS BUJQËSORE , “Ndryshimi i zërave kadastralë të tokës bujqësore” është kalimi i sipërfaqes së tokës bujqësore të zërit kadastral “arë”, që si e tillë figuron në dokumentacionin kadastral, në zërin kadastral “pemëtore”, “vreshtë” apo “ullishte”, si rezultat i zënies së. Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) im Alten Testament:. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban ne shtresa te vecanta kufijte e: fshatrave; komunave; bashkive; rretheve; prefekturave; kufijte shteterore ; Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren. Der Koran. 60ari ne lagjen Haxhi Zeka ne Peje. Sigurisht se do të ketë matje digjitale të të gjitha zonave kadastrale dhe komunave administrative", ka thënë ai. k, përballë ZRPP-së Durrës dhe në territorin e zonës kadastrale Nr. Fillimi; Kërko dhe paraqit; Copyright © Agjencia Kadastrale e Kosovës. Sipas tij, "çështja e çmimeve të tregut nuk mund të bëhet pengesë as për investime dhe as për tregun e tokës". Harta e Kosovës (Kosovo Maps). Neni 3: Çmimi i Kontrates dhe menyra e pageses 3. Hartat për secilën zonë kadastrale duhet të krijohen për shembull në shkallën 1: 20,000 dhe në formatin A3 të letrës. 5 shkruan: "Kadastri, duke qenë i. 1995 të Ministrit. 850, datë 7. Vija me ngjyrë të kuqe, që paraqitet në këtë hartë, është shtuar nga dikush tjetër, apo edhe nga vetë ish – Komisioni. Kosova e Serbia po ripërtërijnë përpjekjet për të zbatuar Marrëveshjen e Regjistrimeve Kadastrale të përfunduar shtatorin e kaluar në Bruksel, mes shqetësimeve në Prishtinë mosmarrëveshje në vazhdim do të zbulohen mes njerëzve që morën tokë në mënyrë të. Choose from several map types. Brenda territorit të kësaj zone kadastrale në Mal të Zi është Bjelluha dhe Çakorri, në të cilën janë edhe pronat e qytetarëve të Kosovës. Harta e qeverisë/ Çmimet e trojeve për të gjithë qytetet në 11 qarqe Qeveria ka miratuar hartën e re me çmimet e trojeve. Drejtoria e Kadastrit në Komunë të Prishtinës, njofton qytetarët se sistemi për printimin e kopjeve të planit "Harta Kadastrale - Cadastral Map" nuk është duke punuar. It is a settlement which has had a strong Serbian majority. Search for a map by country, region, area code or postal address. Me dokumentacion të rregullt, me leje ndertimi, pa ngarkesa kadastrale Per nje banes me 60 m2 kemi kete renditje. Lenjani thotë se me çdo kusht duhet të ruhet kjo hartë sepse është harta kadastrale e cila e mbron territorin e mëparshëm të kufijve të Kosovës, kurse hartat tjera që ka ofruar Serbia me marrëveshjen e Kumanovës janë harta jo valide dhe duhet hedhur poshtë urgjentisht u shpreh Lenjani. parcelave kadastrale fqinje me përcaktim të njëjtë të shfrytëzimit të tokës, zhvillimit apo të mbrojtjes dhe ruajtjes, duke përdorur përkufizimet e zonave në këtë Ligj. Agjencia e Trajtimit të Pronave do të publikojë sot të gjitha vendimet që janë ndërmarrë për periudhën 1993 dhe 1994. Grid 2 logitech g27 configuración de la ps3 vs xbox. Demografia Demografia (1905-1915) Gjat viteve 1905-1912 Hogoshti kishte 120 shtëpi ku jetonin mbi 1. Departamenti i hartave kadastrale dixhitale, përgatitje dhe ruajtje. (faqja paraardhëse) (faqja pasardhëse). Lexoni të plotë njoftimin e Agjencisë kadastrale: […]. 2016 në zbatim të vendimit Nr. Parcelat Kadastrale. Gazeta zbardh të plotë vendimin e Qeverisë "Për miratimin e hartës së vlerës së pronës për vitin 2014". Pasuri e Paluajtshme 1 zrpp, prona, hipoteka, harta,kadastrale 17_m-ekonomise. Kështu, në shtatë zona kadastrale të qendrës së Tiranës, ku përfshihet edhe ish- Blloku, çmimi shkon 57,126 lekë për metër katror Harta e re është përcaktuar sipas metodologj­isë së miratuar nga qeveria "Berisha", e cila i përcakton çmimet duke u bazuar te mesatarja e transaksio­neve për secilën zonë të regjistrua. HARTA E ÇMIMEVE TË Qyteti Kadastrale 2015 Kukes 2315 5280 Tropoje 1347 1374 Krume 2282 2271 QARKU DURRES ZONA VLERA M2 Qyteti Kadastrale 2015 Durres 8511 16619 Durres 8512 19155 Durres 8513 12945 Durres 8514 17898 Durres 8515 11780 Durres 8516 10348. Raiffeisen Bank Shqipëri është nje nga bankat më te mëdha në vend e cila ofron nje game te gjere produktesh dhe sherbimesh per klientet e saj si, kredi, llogari rrjedhese, depozita, karta krediti, investimet , kredi per shtepi, kursime si edhe mundesin e kembimit valutor. r e p u b l i k a e s h q i p Ë r i s Ë bashkia tiranË drejtoria e pËrgjithshme pËr marrËdhËniet me publikun dhe jashtË drejtoria e komunikimit me qytetarËt. Shtrihet në pjesën jugperëndimore të Gadishullit Ballkanik dhe kufizohet në veriperëndim me Malin e Zi, në verilindje me Kosovën, në perëndim me Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në jug me Greqinë. UNMIK’u (United Nation Mission in Kosovo - Misioni i Përkohshëm i Administratës së KB) dhe KFOR’i si Mision í OKB ’se, për siguri, të vendosur në Kosovë, në bazë të rezolutës 124 4, edhe pse këto struktura paralele (siç përshkruhen në raportet e tyre) i kanë cilësuar si organe jolegjitime dhe si të tilla ilegale e kriminale, për çudi i kanë toleruar të veprojnë e. Bashkia e Tiranës ndan kufijtë me Bashkinë e Vorës, Kamzës dhe Krujës, në verilindje me Klosin, në lindje me bashkitë Bulqizë dhe në jug me Bashkitë Elbasan dhe Peqni, në perëndim me Bashkitë Rrogozhinë, Kavajë, Durrës e Shijak. Harta topografike 1:25000 (faqe 79): Kjo hartë, në versionin origjinal, nuk e ka vijën kufitare mes Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Harta 10: Komunat kadastrale në Komunën e Dragashit Harta 11: Dy regjionet e Komunës së Dragashit: Opoja dhe Gora Harta 12. 748 kilometra katëror. PowerPoint Presentation: HARTA E PRIZRENIT RRUGËT E PRIZRENIT SHËNIM: → Është bërë e mundur që vetë kompjuteri të ju tregojë rrugën e caktuar në Prizren. Akti:31103-04861-86-2015 Paditesi:Shoqata "Betania" I padituri:Drejtoria Rajonale Tatimeve Durres, Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Palë te treta:Avokatura e Shtetit Objekti:Konstatimin absolutisht te pavlefshem te vendimit nr 22623/2 prot date 14. Kadastri Digjital 1. Harta topogra fike në shkallë 1:2500 i përgjigjet ish pl aneve kadastrale-t opografike, ndërs a ata të shkallëve 1:5000 dhe 1:10000 i përgjigjen hartave shtetërore. hapeni në faqen e shërbimeve Gjeologjia Harta gjeologjike paraqet moshat gjeologjike dhe përshkrimin litologjik. com offers highly competitive rates for all types of hotels in Dushnik, from affordable family hotels to the most luxurious ones. Ndërkohë, për- mes faqes "E- Albania" mund të aplikohet edhe regjistrim­i i pasurive të legalizuar­a si dhe të gjurmohen të gjitha procedurat për pronën që nga ndryshimi i kufijve, harta kadastrale, shitblerja, qiraja apo dhurimi. Që nga viti 2007, në dy palë zgjedhje lokale, fitues në garën për kryetar komune dhe asamble komunale kanë dalë Shukri Buja. Gazeta zbardh të plotë vendimin e Qeverisë “Për miratimin e hartës së vlerës së pronës për vitin 2014”. Për Hartat Orto–Foto. Leje ndërtimi, për shtëpi banimi, për ambjente turistesh,pishina kopshte: Fotokopje e ID,Fotokopje e Çertifikatës së Trullit + Ndërtesës, Plan-vendosje e objektit,e përcaktuar nga Zyra e Kadastrës,me nr. Rimarrja e regjistrimeve kadastrale mund të nxjerrë abuzimet me pronat në Kosovë E Mërkurë 01 Shkurt 2012 13:25. Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat. Serbs returned to the village after five years, on June 2005. 14/02/2020. harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë. Sofalia kufizohet me:. 2017 | 10:20 Shqiptare. Bilanci i tu00eb hyrave dhe shpenzimeve Tregu i Bonove tu00eb Thesarit nu00eb Republiku00ebn e Kosovu00ebs [Filename: Raporti i Stabilitetit Financiar. 5 Kufi: Një objekt fizik që shënon kufijtë e pronës, një. Harta kadastrale duhet të tregojë kufijtë dhe pozicionin gjeografik të pasurive të paluajtshme, si dhe tregues të tjerë orientues. Shtrihet në pjesën jugperëndimore të Gadishullit Ballkanik dhe kufizohet në veriperëndim me Malin e Zi, në verilindje me Kosovën, në perëndim me Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në jug me Greqinë. 408, datë 13. Ndryshimet kryesore prej qershor 2018: R6: Doganaj - Hani i Elezit 18,2 km , e hapur për qarkullim; N9: Zahaq - Pejë 6,7 km, e hapur për qarkullim; N2: Lumadh - Gojbulë 9,8 km, në ndërtim; N9. Agjencia Kadastrale e Kosovës, ka paraqitur një sqarim që siç kanë theksuar ata për tezat e ngritura për “kufirin administrativ” dhe “kufirin kadastral” Debatet lidhur me ndryshimet në përmbajtjen e vijës apo kufirit administrativ dhe vijës apo kufirit kadastral, e në këtë rast për përkufizimin territorial të Kosovës. 402 zona kadastrale me 2. Certifikata nga planet kadastrale dhe nga planet e objekteve të infrastrukturës; Të dhënat nga kadastra e patundshmërive; Të dhënat për kufijtë administrativ nga Regjistri për njësitet hapësinore; Prodhime të hartografisë. Ky component, që realisht mbart në vetvete të gjithë potencialin e nevojshëm për të çuar drejt suksesit apo drejt dështimit permanent secilin prej proceseve të lidhur me pronat, është “Harta Kadastrale”, një hartë e cila domosdoshmërisht duhet të tregojë me koordinata të sakta kufijtë e secilës prej parcelave, që mund. Map Search: Maps of Rruga Frosina Plaku. 2008, “PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE”. Sekretari i MPMS-së, Izedin Bytyqi, priti sot një delegacion të Parlamentit Irakian Comments Off on Sekretari i MPMS-së, Izedin Bytyqi, priti sot një delegacion të Parlamentit Irakian. Faqja e Kaçanikut do te jetë një dritare e re, ne të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjere, mundë të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet dhe sfidat tona dhe të qytetarëve tanë. Albania; Aktualitet; Më 27 nëntor 2008 qeveria vendos përfundimisht çmimet e tokës për çdo metër katror në 12 qarqet e vendit. 9948, DATË 7. 2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR VLERËSIMIN E PRONAVE TË PALUAJT, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, brenda datës 31 mars të çdo viti, përpunon të dhënat e vitit paraardhës, të dërguara zyrtarisht nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, duke i grupuar ato sipas. Regjistrimi Fillestar në këto 50 Zona Kadastrale, përfshin Regjistrimin Fillestar të rreth 190 mijë pasurive, në zonat urbane, në disa qytete të Shqipërisë. Për këto dosje ka përfunduar vlerësimi ekonomik i pronës, pra, është përcaktuar masa e përfitimit për secilën familje, dhe është gati që të nisë ndarja e kompensimit. Udhëheqës: Mishkovski Vasil, inxhinier i diplomuar i gjeodezisë. Map search results for Rruga Frosina Plaku. 8280, nr 8270, nr 8083, vlera e kompensimit është rreth 2 herë më e vogël se sa ajo e parashikuar në hartat e vitit 2008, rënie kjo që vë në dyshim mjaftueshmërinë dhe. Rimarrja e regjistrimeve kadastrale mund të nxjerrë abuzimet me pronat në Kosovë E Mërkurë 01 Shkurt 2012 13:25. 850, datë 7. 04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor; - " Zonë ": Zona paraqet një grup të parcelave kadastrale fqinje me përcaktim të njëjtë të shfrytëzimit të. Harta kadastrale kuadrante e ish-kooperatives ne Shqiperi pas shperndarjes se tokes (shkalle 1:2,500) Hartat e reja kadastrale perbehen nga nje kombinim I hartave topografike origjinale dhe atyre te azhornuara, me kopjet origjinale te pergatitura per zyrat kadastrale te rretheve. Regjistri i procedurave administrative në Komunën e Prishtinës. Lajme / Klinë Komente: 0 Ambasadori norvegjez në Kosovë vizitoi Klinën 16:39 / 20. Note: Citations are based on reference standards. Pika 2 e vendimit thekson se harta bashkëlidhur këtij vendimi përfshin pasuritë e paluajtshme, të evidentuara në zonat kadastrale, të miratuara me vendimet e Këshillit të Ministrave, nr. 500 m2, në zërin kadastral "arë", sipas AMTP nr. prishtin 2006 kosova academy of sciences and arts the academy of sciences of albania. See the world. 2014 Shfuqizmin e akt konstatimit me nr 18 date 21. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. 6007m² Sipërfaqja. Pika 2 e vendimit thekson se harta bashkëlidhur këtij vendimi përfshin pasuritë e paluajtshme, të evidentuara në zonat kadastrale, të miratuara me vendimet e Këshillit të Ministrave, nr. Vendimi i Qeverise nr. Informacioni mbi gjendjen juridike shërben vetëm për përcaktimin e titullarit të së drejtës së pronësisë, mbi parcelën ndërtimore të objektit informal, dhe për procedurën e kualifikimit, vetëm për ndërtimin informal që gjendet në kushtet e nenit ndryshuar. Në debatin e 3 gushtit kishte gjithçka interesante si në aspektin shkencor ashtu edhe atë politik e profesional. 7 ndodhet pranë rrugës së "Kavajës",godina nr. Pronari ose personi që provon se ka interes legjitim, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë të marrë të dhëna dhe kopje të dokumenteve, që janë në regjistrat e pasurive të paluajtshme, kartela, në harta kadastrale, në dokumentacione të depozituara me kërkesën për regjistrim dhe në dokumentacionin që. harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë. Kjo, për arsye se Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor nuk e ka bërë hartën zonale të Kosovës. Hartat e vjetra kadastrale mund të. SIKTK është Sistemi i Informatave Kadastrale për Tokën në Kosovë ndërsa Harta Kadastrale është sistem në të cilin […]. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. 18 Shtatori. Vija me ngjyrë të kuqe, që paraqitet në këtë hartë, është shtuar nga dikush tjetër, apo edhe nga vetë ish – Komisioni. Shiko hollësitë e njoftimit në website. Harta; Kontakt; Veçori. Kadastra e pyjeve dhe kullotave në drejtoritë e shërbimit pyjor pajiset me harta tematike të dixhitalizuara në përputhje me kërkesat e udhëzimit nr. Në faqe 53 të Raportit të Komisionit të ri për kufirin, kapitulli 4. Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. 5/270, zk 8513, lagja nr. Debatet lidhur me ndryshimet në përmbajtjen e vijës apo kufirit administrativ dhe vijës apo kufirit kadastral, e në këtë rast për përkufizimin territorial. 1: Rakovinë - Gjakovë 16,2 km, në ndërtim; Disa segmente të shkurta. Sistemi i Adresave. GJEOPORTALI SHTETËRORË. Faqja e Kaçanikut do te jetë një dritare e re, ne të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjere, mundë të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet dhe sfidat tona dhe të qytetarëve tanë. Gjate ketyre 45 diteve te afishimit publik, lista e pronave me te dhenat perkatese dhe harta treguese e regjistrimit, po afishohen ne zyren e afishimit publik qe ndodhet ne nje ambient brenda zones kadastrale. Lajme / Pejë Komente: 0 Peja nis fazën testuese të E-kioskës për shërbimet kadastrale 10:23 / 05. prishtin 2006 kosova academy of sciences and arts the academy of sciences of albania. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. në harta kadastrale ngastrat e tokës në përdorim faktik, vetëm për përdoruesit që plotësojnë kushtin e subjektit përfitues, sipas shkronjës “c” të pikës 1/1 të nenit 17 të ligjit nr. SIKTK është Sistemi i Informatave Kadastrale për Tokën në Kosovë ndërsa Harta Kadastrale është sistem në të cilin […]. 5 shkruan: "Kadastri, duke qenë i. Harta Bazë të Përpunuara Kategorizim të Përdoruesve. Në këtë punëtori, e cila u mbështet nga Misioni i OSBE-së në Kosovë, u diskutua për draft-planin e veprimit të përbashkët, për periudhën 2019 – 2020, që. 1/241, me emërtimin “TeatriKombëtar”, në zonën kadastrale 8150, Tiranë, me sipërfaqe totale 5 522. Platforma Digjitale për participim publik. Këta të dy këtë pronë e kishin fituar me gjyq në vitin 1998, pasi pretendonin se atë më herët ua kishte marrë shteti. 1: Rakovinë - Gjakovë 16,2 km, në ndërtim; Disa segmente të shkurta. Këtë e ka bërë përmes një komunikate në të cilën thuhet se nga viti 1974 deri në vitin 1999 të dhënat për gjeodezi, kadastër e hartografi ishin në Drejtorinë Krahinore për Gjeodezi të Krahinës se Kosovës, ndërsa këto të […]. Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës është zhvilluar me qëllim që të mundesojë qasje qëndrore në informacionet dhe sherbimet që jepen nga institucionet qeveritare. - "Harta Zonale e Kosovës": Ёshtë dokument i planifikimit hapësinor i nivelit qendror, në pajtim me dispozitat e nenit 13 të Ligjit Nr. Agjencia e Trajtimit të Pronave do të publikojë sot të gjitha vendimet që janë ndërmarrë për periudhën 1993 dhe 1994. Kto harta mund t’ju vine ne ndihme per qellime mesimi, turizmi, udhetimi, orjentimi ose thjesht kurioziteti. Kështu çmimi i një metri katror në zonat më të kërkuara të Tiranës, që përfshin ish–Bllokun, Kryeministrinë dhe vilat rrotull Piramidës. Sipas tyre, dokumentacioni zyrtar kadastral dhe territori i Kosovës është i pandryshueshëm prej vitit 1974 e deri më tani. Map search results for Rruga Frosina Plaku. Këtë e ka bërë përmes një komunikate në të cilën thuhet se nga viti 1974 deri në vitin 1999 të dhënat për gjeodezi, kadastër e hartografi ishin në Drejtorinë Krahinore për Gjeodezi të Krahinës se Kosovës, ndërsa këto të […]. 2017 | 10:20 Shqiptare. Debatet lidhur me ndryshimet në përmbajtjen e vijës apo kufirit administrativ dhe vijës apo kufirit kadastral, e në këtë rast për përkufizimin territorial. Harta e bashkëngjitur paraqet territorin e zonës kadastrale Velika të Komunës se Plavës me Bjelluhën dhe Çakorrin në territorin e Malit të Zi. harta në shkallë 1:1 000 541 fletë. Pjesë nga harta e krijuar nga matjet gjeodezike për zonën kadastraleVelika-Plavë, me Bjelluhën dhe Çakorrin. Për rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale. Komuna e Fushë-Kosovës i takon pjesës qendrore të territorit të Republikës së Kosovës me një Pra, siç shihet nga harta e Basenit Qymyror të Kosovës, territori i Komunës së Fushë-Kosovës shtrihet komplet mbi Basenin Qymyror të Kosovës dhe trashësia mesatare e qymyrit në komunën e Fushë-Kosovës arrin 60-80 m. Serbia, Srez Pecki, K. Plenare Venecia, 14-15 Tetor 2016). Është për tu vërejtur. Në secilën prej këtyre. 500 m2, në zërin kadastral "arë", sipas AMTP nr. 2016, Zona Kadastrale 1481. From simple map graphics to detailed satellite maps. Është përgjegjës për rrjetën referuse homogjene. Për rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale. përPrishtinën. 8534, saktësisht në adresën: Lagjja "Apolonia", Rruga "Xox Andoni", pranë zyrave të rajoneve Fier. Paga mujore: 1. Rezultat i këtij projekti është Harta Topografike Digjitale 1:25000, me numër total 155 fleta, qe mbulojnë gjithë territorin e Republikës se Kosovës. Akti:31103-04861-86-2015 Paditesi:Shoqata "Betania" I padituri:Drejtoria Rajonale Tatimeve Durres, Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Palë te treta:Avokatura e Shtetit Objekti:Konstatimin absolutisht te pavlefshem te vendimit nr 22623/2 prot date 14. Vendimi me i fundit i Qeverise per çmimet mesatare te apartamenteve flet per nje rritje te tyre ne krahasim me vitet e kaluara. harta në shkallë 1:500 281 fletë harta në shkallë 1:1 000 541 fletë harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë Totali i hartave 11 399 fletë. Certifikata nga planet kadastrale dhe nga planet e objekteve të infrastrukturës; Të dhënat nga kadastra e patundshmërive; Të dhënat për kufijtë administrativ nga Regjistri për njësitet hapësinore; Prodhime të hartografisë. OBJEKTI MË I RI NË FUSHË KOSOVE!!! Banesa në shitje për 5 vite pa kamatë dhe me 30% pjesëmarrje, në rrugën Dardania afër Shkollës Mihail Grameno, banesat janë prej 55 m2 deri në 120 m2 të ndërtuara me standarde europiane, me cilësi dhe me kualitet të lartë. Drejtoria e Kadastrit në Komunë të Prishtinës, njofton qytetarët se sistemi për printimin e kopjeve të planit "Harta Kadastrale - Cadastral Map" nuk është duke punuar. - “Harta Zonale e Kosovës”: Ёshtë dokument i planifikimit hapësinor i nivelit qendror, në pajtim me dispozitat e nenit 13 të Ligjit Nr. 000 kilometra katrorë. Harta topografike P 1:25000; Harta topografike Р 1:50000; Harta topografike Р 1:100000. Përshkrimi. com offers highly competitive rates for all types of hotels in Shkozet, from affordable family hotels to the most luxurious ones. Zona e Planit Rregullues Urbanistik / Harta Kadastrale Qendra e Prishtinës është e rrethuar me male të ulëta ku disa lagje rrënzë shtrihen tyre. në harta kadastrale ngastrat e tokës në përdorim faktik, vetëm për përdoruesit që plotësojnë kushtin e subjektit përfitues, sipas shkronjës “c” të pikës 1/1 të nenit 17 të ligjit nr. 6007m² Sipërfaqja. Harta Dixhitale E Pronave. 2002 kur kjo sipërfaqe ekziston në zërin kadastral "P F" (tokë e pa frytshme). Sipas tyre, dokumentacioni zyrtar kadastral dhe territori i Kosovës është i pandryshueshëm prej vitit 1974 e deri më tani. 14/02/2020. harta arkeologjike e kosovs. Shushicë is a village and a former municipality in the Elbasan County, central Albania. Notary Chamber of the Republic of Kosovo | [email protected] LIGJI I RI NE KUVEND, HARTA KADASTRALE DO PUBLIKOHET PER KONSULTIM PUBLIKSI DO TE BEHET REGJISTRIMI I PRONES, DOKUMENTET QE DUHEN Demokracia liberale e kërcënuar nga një autoritarizëm i ri Opinioni i Ditës ASHK do të bëjë verifikimin në terren para përgatitjes së kartelave të pasurive. Bulliqi ka komentuar deklaraten e kryeministrit Mustafa se deputetët janë kërcenuar për seancln e 1 Shtatorit per Demarkacionin. Regjistrimi Fillestar në këto 50 Zona Kadastrale, përfshin Regjistrimin Fillestar të rreth 190 mijë pasurive, në zonat urbane, në disa qytete të Shqipërisë. Në fund të mbledhjes kreu u qeverisë pohoi miratimin e hartës së vlerës së pronave, mbi të cilën do të kryhet kompensimi p. Pasuri e Paluajtshme 1 zrpp, prona, hipoteka, harta,kadastrale 17_m-ekonomise. Gjen vendndodhjen e pasurisë së paluajtshme duke kërkuar me zonë kadastrale dhe numër pasurie. 5/270, zk 8513, lagja nr. Numri i fletëve të hartës kadastrale i përpiluar me saktësi decimetrike, sipas përpjesës për territorin e Kosovës është: harta në shkallë 1:500 281 fletë. harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë. Kontrata ka një afat 2-vjeçar dhe përfundon në prill të vitit 2012. 658, datë 26. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka dhënë një sqarim rreth dilemave për “kufirin administrativ” dhe “kufirin kadastral”. Përderisa toponomi Gjirokastra, rrodhi si derivat morfologjik, nga emri Argjiro dhe emrit kastra, pronësia kadastrale, vendi i Argjiros, siç mendoj - edhe toponomi Tepelenë, vie nga fjala - tepe dhe - lenë, si kuptim i mençurisë, tepe lenë, tepe lindet. Drejtoria kadastrale është e detyruar të korrigjojë gabimet në pasqyrimin e të dhënave në kartelë dhe në hartën kadastrale, në raport me dokumentacionin e pronësisë apo me gjendjen faktike të pasurisë. Kështu çmimi i një metri katror në zonat më të kërkuara të Tiranës, që përfshin ish–Bllokun, Kryeministrinë dhe vilat rrotull Piramidës. 2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “b”, të pikës 2, të nenit 6, të ligjit. Andaj Agjencia Kadastrale e Kosovës thotë se do të reagojë ndaj të gjitha tendencave për shtrembërim të […]. harta arkeologjike e kosovs. Në njoftimin e Agjencisë kadastrale thuhet se dhënat kadastrale teknike dhe juridike për territorin e Kosovës janë në zbatim dhe në funksion që nga viti 1931 e deri më sot. Përveç se do ta merrte veriun, do ta qethte edhe territorin e Anamoravës, Serbia do të linte nja 13 mina të kurdisura brenda Kosovës (Zonat e Mbrojtura) e që do t’i aktivizonte gjithnjë kur do të kishte nevojë. 3,640,000 Leke. At the 2015 local government reform it became a subdivision of the municipality Elbasan. Zonat Çmimi mesatar i shitjes lekë/m2 sip. ZVRPP të regjistruara për një periudhë 1-vjeçare, për të gjitha llojet e pasurive të paluajtshme, sipas zonave kadastrale të çdo qarku", - sqaroi drejtoresha e AKKP-së. Rendi prioritar (*) Në rastet e aplikimit të më shumë se 1 projekti për të njëjtin program, renditini projektet sipas prioritetit/nevojës për ndërhyrje. Qyteti ku gërshetohen kulturat, popujt dhe zhvillohet një jetë unike. "Përgjatë kufirit shtetëror të Kosovës me shtetet fqinje janë 514 harta kadastrale me shkallë zvogëlimi 1:2500, në të cilat është e paraqitur edhe vija administrative e KSA të Kosovës, tani kufi i Republikës se Kosovës", vazhdon reagimi. It is a settlement which has had a strong Serbian majority. Debatet lidhur me ndryshimet në përmbajtjen e vijës apo kufirit administrativ dhe vijës apo kufirit kadastral, e në këtë rast për përkufizimin territorial. Certifikatë pronësie. kufijte e fshatrave komunave bashkive rretheve prefekturave kufijte shteterore Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren. 408, datë 13. Harta e Kosovës (Kosovo Maps). Harta kadastrale përmbledhëse përgatitet në dy kopje origjinale, nga të cilat njëra kopje mbetet. The land is currently utilized to the best extent when developing the urban area and the system seems to move toward more necessary. b) harta kadastrale, në format shkresor dhe elektronik, c) kartelat. 116, datë 09. Me 3 gusht u prezantuan disa fakte të reja dhe të pa mohuara, por askush nga strukturat politike dhe profesionale. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka dhënë një sqarim rreth dilemave për "kufirin administrativ" dhe "kufirin kadastral". Harta Lajme Reforma Territoriale Profilet Intervista Kandidatët Këshillat Bashkiakë Rreth Faqes Kontaktoni Profile 16 May 2015 Durrësi është qyteti me aktivitetin më të madh ekonomik pas Tiranës, por urbanizmi i shpejtë dhe pa kriter ka krijuar një varg problemesh që pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm. Sipas tij, një studim i hollësishëm gjeti se çmi- met ishin në raste të caktuara edhe dh- jetë herë më të ulëta sesa çmimi që cak- tonte harta në zona dhe se blerja reale. Rimarrja e regjistrimeve kadastrale mund të nxjerrë abuzimet me pronat në Kosovë E Mërkurë 01 Shkurt 2012 13:25. the archaelogical map of kosova. Harta e zotërimit Mali i Zi 45% - 60% 30% - 45 % 15% - 30 % < 15 % Rural areas Femrat të cilat zotërojnë më pak se 25% të pronës Republika e Serbisë Përqindja e përgjithshme e femrave krahasuar me meshkujt si Të dhënat e zbërthyera gjinore në Ballkanin Perëndimor tregojnë se megjithëse femrat dhe meshkujt kanë status të. Map search results for Rruga Frosina Plaku. Secila prej komunave ka një kryetar komune, kuvendin komunal (këshilli bashkiak), dhe disa kompetenca vetëqeverisëse. prishtin 2006 kosova academy of sciences and arts the academy of sciences of albania. hapeni në faqen e shërbimeve Imazhi i hartës bazë Skanime të Hartave Topografike për gjithë territorin e Shqipërisë. Hivzi Islamit dhe të cilat kufirin e Kosovës nuk e kanë si kufiri i versionit me demarkimin e fundit Kosovë-Mali i Zi. Troci, i cili akuzohet nga kompania Kempixh se kishte ekzekutuar me urgjencë vendimin e Gjykatës së Apelit, shprehet ndër të tjera se zona e Jalës ishte "zonë e pamenaxhuar", për të cilën nuk disponoheshin harta kadastrale të pasurive dhe nuk mund të konstatohej mbivendosja. Në rastet kur një pronar vendos të ndajë në pjesë pasurinë e paluajtshme të tij, duhet të dorëzojë një plan rilevimi të nënndarjeve të. 2017 | 10:20 Shqiptare. From simple map graphics to detailed satellite maps. Durrës Lagjia Nr 4, Rruga: Egnatia,zona kadastrale 8514, No pasurie 2/31, Dyqani , Don Bosko Rruga Don Bosko Nr. Troci, i cili akuzohet nga kompania Kempixh se kishte ekzekutuar me urgjencë vendimin e Gjykatës së Apelit, shprehet ndër të tjera se zona e Jalës ishte ”zonë e pamenaxhuar“, për të cilën nuk disponoheshin harta kadastrale të pasurive dhe nuk mund të konstatohej mbivendosja. 5 shkruan: "Kadastri, duke qenë i. Get a map for any place in the world. Toptani”, Tiranë, me qëllim ndërtimin e njëgodine bashkëkohore dhe me standarde të. harta e përpiluar në sistemin shtetërorë koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit) Përpjesëtimi i incizimit 1:40000, madhësia e pikseleve 0,60m х 0,60m Shitja sipas ndarjes së fletëve në hartën themelore shtetërore topografike të Republikës së Maqedonisë (Р1:25000) – gjithsej 205 fleta. harta në shkallë 1:500 281 fletë harta në shkallë 1:1 000 541 fletë harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë Totali i hartave 11 399 fletë. Harta Treguese e Prones Ekstrakti i Shoqerise Fotokopjet e dokumentave identifikues te personave. Qeveria e Kosovës ka vendosur në mbledhjen e djeshme që nga sot të ketë kufizim të lëvizjes së qytetarëve, si masë për mbrojtje nga koronavirusi apo COVID-19. Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr. harta kadastrale, përmban, ndër të tjera, kufijtë dhe pozicionin gjeografik të pasurisë, numrin unik identifikues të pasurisë brenda numrit të zonë kadastrale, etj. 2001 "Për hartimin e planeve të mbarështimit të pyjeve" nga Kadastra Kombëtare e Fondit Pyjor dhe Kullosor, por të pagjeoreferuara, të cilat janë:. Agjencia e Trajtimit të Pronave do të publikojë sot të gjitha vendimet që janë ndërmarrë për periudhën 1993 dhe 1994. 4 Harta kadastrale: Hartë që tregon kufinjtë e parcelave. Harta kadastrale kuadrante e ish-kooperatives ne Shqiperi pas shperndarjes se tokes (shkalle 1:2,500) Hartat e reja kadastrale perbehen nga nje kombinim I hartave topografike origjinale dhe atyre te azhornuara, me kopjet origjinale te pergatitura per zyrat kadastrale te rretheve. 79/1, datë 12. Ndërsa, sa i përket dokumentacionit të përdorur nga ky komision për shënjimin e kufirit, ai sipas tyre, është i bazuar në dokumentacionin relevant shtetëror si vijon: Kufiri i Kosovës në harta kadastrale, 1974, 1988, 2015, Harta topografike me shkallë1:25. Departamenti i hartave kadastrale dixhitale, përgatitje dhe ruajtje. 2002 kur kjo sipërfaqe ekziston në zërin kadastral "P F" (tokë e pa frytshme). 04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor; - “Zonë”: Zona paraqet një grup të parcelave kadastrale fqinje me përcaktim të njëjtë të shfrytëzimit të. Tours to Albania & Balkans. PËR MËNYRËN E VERIFIKIMIT DHE TË NDRYSHIMIT TË ZËRAVE KADASTRALË TË TOKËS BUJQËSORE , "Ndryshimi i zërave kadastralë të tokës bujqësore" është kalimi i sipërfaqes së tokës bujqësore të zërit kadastral "arë", që si e tillë figuron në dokumentacionin kadastral, në zërin kadastral "pemëtore", "vreshtë" apo "ullishte", si rezultat i zënies së. Përmirësimi i listës votuese ishte tema kryesore e punëtorisë së përbashkët të grupeve profesionale nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës. 116, datë 09. një ose më shumë harta që tregojnë: 4. Agjencia Kadastrale e Kosovës ( AKK ) është përgjegjëse për menaxhimin e tokës dhe ka kompetenca për përgatitjen e ligjeve dhe nxjerrjen e. Në bazë të Ligjit Nr. 1m2 dhe s2 = 90. Pas rregullimit të ri administrativ dhe vendosjes së pushtetit të ri në vitin 1914 në bazë të dekretit të 1912-tës për rregullimin e viseve të "çliruara" u ba edhe ndarja territoriale administrative me çrast si qendër komunale dhe drejtori që ishte Hogoshti, pas. Regjistri i procedurave administrative në Komunën e Prishtinës. "Çmimet e tregut për tokat do të jenë në një hetim periodik. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka dhënë një sqarim rreth dilemave për “kufirin administrativ” dhe “kufirin kadastral”. 850, datë 7. 2013 pËr pËrcaktimin e kritereve tË konkurrimit dhe procedurËn e dhËnies nË pËrdorim me kontratË qiraje tË fondit pyjor dhe. Udhëzimi i qeverisë sjell ndryshime të çmimeve fiskale të tregut të shitblerjeve edhe për apartamentet në 32 zonat kadastrale të Tiranës. 672, datë 29. Agjencia Kadastrale e Kosovës ( AKK ) është përgjegjëse për menaxhimin e tokës dhe ka. Në vendimin nr. Harta kadastrale përmbledhëse përgatitet në dy kopje origjinale, nga të cilat njëra kopje mbetet. Harta e bashkëngjitur paraqet territorin e zonës kadastrale Velika të Komunës se Plavës me Bjelluhën dhe Çakorrin në territorin e Malit të Zi. With 189 member countries, staff from more than 170 countries, and offices in over 130 locations, the World Bank Group is a unique global partnership: five institutions working for sustainable solutions that reduce poverty and build shared prosperity in developing countries. kufijte e fshatrave komunave bashkive rretheve prefekturave kufijte shteterore Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren. Albania - "The starting from" Tour. Është përgjegjës për rrjetën referuse homogjene. 500 m2, në zërin kadastral "arë", sipas AMTP nr. Agjencia Kadastrale e Kosovës nënshkruan dy marrëveshje me homologët maqedonas Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent në fushën e kadastrës, gjeodezisë dhe hartografisë, si dhe me përgjegjësi për mirëmbajtjen e regjistrit të të drejtave të pronave të paluajtshme dhe për koordinimin e infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore, është. 1/241, me emërtimin “TeatriKombëtar”, në zonën kadastrale 8150, Tiranë, me sipërfaqe totale 5 522. Harta kadastrale kuadrante e ish-kooperatives ne Shqiperi pas shperndarjes se tokes (shkalle 1:2,500) Hartat e reja kadastrale perbehen nga nje kombinim I hartave topografike origjinale dhe atyre te azhornuara, me kopjet origjinale te pergatitura per zyrat kadastrale te rretheve. Ortofoto 8 cm (2015) View: Metadata. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. Zakir Naik. Ortofoto 2018, Ortofoto 2012, Ortofoto 2009, Ortofoto 2004, Ortofoto 2001, Harta topografike, Kufiri shteteror, Kufiri komunal, Zona Kadastrale, Zona urbane, Kufiri i. Në dokumentacionin e komisionit të parë, mbi këto harta është vizatuar me të kuqe vija kadastrale e Kosovës, edhe pse në origjinal nuk ka qenë ashtu. Navigation. Numri i fletëve të hartës kadastrale i përpiluar me saktësi decimetrike, sipas përpjesës për territorin e Kosovës është: harta në shkallë 1:500 281 fletë. 89, datë 3. SIKTK është Sistemi i Informatave Kadastrale për Tokën në Kosovë ndërsa Harta Kadastrale është sistem në të cilin […]. Totali i hartave 11 399 fletë. Numri i fletëve të hartës kadastrale i përpiluar me saktësi decimetrike, sipas përpjesës për territorin e Kosovës është: harta në shkallë 1:500 (281 fletë), harta në shkallë 1:1 000 (541 fletë), harta në shkallë 1:2 500 (10577 fletë), totali i hartave 11 399 fletë", sqaron Agjencia Kadastrale e Kosovës. Harta Topografike (Shkalla) 1:200000. MMPH dhe Agjencia Kadastrale nënshkruajnë 6 udhëzime administrative Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor së bashku me Agjencinë Kadastrale të Kosovës kanë nënshkruar sot 6 udhëzime administrative, për të cilat po thuhet se do të përmirësojnë shërbimet në fushën e kadastrës dhe regjistrimit të pronës. Drsnik is a settlement in the Klina municipality of Kosovo. - Harta treguese e pasurisë - Planrilevimi - Kartela e pasurisë Hapat e procedurës - Identifikohuni si qytetar ose si biznes në portal - Zgjidhni shërbimin "Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale” - Klikoni butonin "Përdor". 3184 Zona Kadastrale. Pasuritë e paluajtshme kanë një numër të vetëm identifikimi brenda një zone kadastrale, i cili përdoret për të identifikuar pasurinë e paluajtshme në kartelat e regjistrimit dhe hartat kadastrale. 707, datë 21. Mospërputhjet e të dhënave në regjistrat kadastral të AKK-së me gjendjen reale në terren. Për këto dosje ka përfunduar vlerësimi ekonomik i pronës, pra, është përcaktuar masa e përfitimit për secilën familje, dhe është gati që të nisë ndarja e kompensimit. - "Harta Zonale e Kosovës": Ёshtë dokument i planifikimit hapësinor i nivelit qendror, në pajtim me dispozitat e nenit 13 të Ligjit Nr. 672, datë 29. harta në shkallë 1:1 000 541 fletë. Harta e re e çmimeve te pronave për një metër katror në fshatrat Dhërmi, Vuno, Qeparo, Palasë, Radhimë dhe në fshatra të tjera të Jugut kushton 327 lekë ose 3 mijë e 270 lekë të vjetra. SIKTK është Sistemi i Informatave Kadastrale për Tokën në Kosovë ndërsa Harta Kadastrale është sistem në të cilin […]. Fillimi; Kërko dhe paraqit; Copyright © Agjencia Kadastrale e Kosovës. Komuna e Medvegjës shtrihet në sipërfaqe prej 524,23 kilometra katror, në përbërje të së cilës janë 34 bashkësi lokale me 42 vendbanime në 39 komuna kadastrale me gjithsej 10. Kosova e Serbia po ripërtërijnë përpjekjet për të zbatuar Marrëveshjen e Regjistrimeve Kadastrale të përfunduar shtatorin e kaluar në Bruksel, mes shqetësimeve në Prishtinë mosmarrëveshje në vazhdim do të zbulohen mes njerëzve që morën tokë në mënyrë të. Gjen vendndodhjen e pasurisë së paluajtshme duke kërkuar me zonë kadastrale dhe numër pasurie. Ky eshte prezantimi i temes sime te Baçelorit ne drejtimine e Gjeodezise ne UP. Departamenti për të zbatuar ndryshimet kadastrale. 33 datë 21. 2015 (hyrja ne fuqi 21. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka reaguar për siç thotë pretendimeve se Kosova nuk ka dokumentacion të mjaftueshëm kadastral. Lexo më shumë. zonën për të cilën paraqitet kërkesa, e definuar me koordinata, 4. Vendimi me i fundit i Qeverise per çmimet mesatare te apartamenteve flet per nje rritje te tyre ne krahasim me vitet e kaluara. 658, datë 26. harta kadastrale, përmban, ndër të tjera, kufijtë dhe pozicionin gjeografik të pasurisë, numrin unik identifikues të pasurisë brenda numrit të zonë kadastrale, etj. Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria -Vlada-Government Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror Državna Komisija za Obeležavanje i Održavanje Državne Granice. “Hartë kadastrale” është harta shkresore dhe digjitale, në të cilën pasqyrohen kufijtë, përmasat, pozicioni gjeografik, në përputhje me rregullat dhe standardet zyrtare për pasuritë e paluajtshme, si dhe tregues të tjerë. per dhenien ne perdorim, pa kundershperblim, qendres per zhvillim komunitar "sot per te ardhmen", te dy ambjenteve: sl = 79. Harta kadastrale - tregon kufijtë e parcelave kadastrale, referimet ndaj shenjave të këndeve të kufijve, ndërtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave dhe ndërtesave; 1. Që nga viti 2007, në dy palë zgjedhje lokale, fitues në garën për kryetar komune dhe asamble komunale kanë dalë Shukri Buja. Agjencia Kadastrale e Kosovës ( AKK ) është përgjegjëse për menaxhimin e tokës dhe ka. - Harta treguese e pasurisë - Planrilevimi - Kartela e pasurisë Hapat e procedurës - Identifikohuni si qytetar ose si biznes në portal - Zgjidhni shërbimin "Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale" - Klikoni butonin "Përdor". Drejtoria e Kadastrit në Komunë të Prishtinës, njofton qytetarët se sistemi për printimin e certifikatave të pronës SIKTK, si dhe sistemi për printimin e kopjeve të planit "Harta Kadastrale/ Cadastral Map" nuk është duke punuar. prishtina 2006 harta arkeologjike e kosovs the archaelogical map of kosova. Gjen vendndodhjen e pasurisë së paluajtshme duke kërkuar me zonë kadastrale dhe numër pasurie. 1 Palet, bien dakord qe çmimi i shitblerjes se pasurise qe perben objektin e kesaj kontrate eshte 1400 000 (Njemilion e katerqind mije) leke. të tokës, referimet ndaj shenjave të këndeve kufitare, ndërtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave. Tokat, harta e çmimeve për 12 qarqet. Harta kadastrale përmbledhëse përgatitet në dy kopje origjinale, nga të cilat njëra kopje mbetet. Ndërkohë, ZVRPP-ja brenda 15 ditëve nga administrimi i kërkesës, dërgon informacionin mbi gjendjen juridike të pronave në bllokun kadastral, në të cilin përfshihen të dhënat mbi pronarin e pasurisë, harta kadastrale në format shkresor dhe elektronik dhe kartelat. Sipas tij, "çështja e çmimeve të tregut nuk mund të bëhet pengesë as për investime dhe as për tregun e tokës". PowerPoint Presentation: HARTA E PRIZRENIT RRUGËT E PRIZRENIT SHËNIM: → Është bërë e mundur që vetë kompjuteri të ju tregojë rrugën e caktuar në Prizren. Drejtor i regjistrit dhe hartografisë, Redi Curri, pranë Kadastrës shprehet se paralelisht po punohet edhe për dixhitalizimin e regjistrit të pronave. 60ari ne lagjen Haxhi Zeka ne Peje. 2008, “PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE”. Krahasuar me hartën e miratuar një vit më parë, vihet […]. 22/2018 , PËR STREHIMIN SOCIAL , Ligje, Ligj. Po ashtu, përditësohen hartat kadastrale për pasuritë e paluajtshme të reja, që dalin nga ndarja dhe në kartelat e reja regjistrohet i gjithë informacioni që kishte kartela e mbyllur. In June 1999 the Serbian population fled due to war. 8534, saktësisht në adresën: Lagjja "Apolonia", Rruga "Xox Andoni", pranë zyrave të rajoneve Fier. 4 m2, te ndodhura ne ka tin e pare te banesa ve sociale, me nr. 2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR VLERËSIMIN E PRONAVE TË PALUAJT, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, brenda datës 31 mars të çdo viti, përpunon të dhënat e vitit paraardhës, të dërguara zyrtarisht nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, duke i grupuar ato sipas. Komunat përbëhen nga disa vendbanime (lokalitete ose fshatra) gjersa selia e komunës zakonisht ndodhet në qytetin ose qytezën më të madhe. Nga komuna e Prishtinës, respektivisht Drejtoria e Kadastrit kanë bërë të ditur se sistemi për printimin e certifikatave të pronës SIKTK, si dhe sistemi për printimin e kopjeve të planit "Harta Kadastrale/Cadastral Map" nuk është duke punuar. Pjesë nga harta e krijuar nga matjet gjeodezike për zonën kadastraleVelika-Plavë, me Bjelluhën dhe Çakorrin. {"count":3363,"results":[{"id":"55307f8d-fff9-47cc-9a14-afc070ba7fdd","site":"global","timestamp":"2015-12-16T10:17:12","year":2015,"place":"sk","dataset":"postcodes. Në sektorin privat, të specializuar në matjet kadastrale, rrjetet inxhinierike, etj. SIKTK është Sistemi i Informatave Kadastrale për Tokën në Kosovë ndërsa Harta Kadastrale është sistem në të cilin regjistrohet […]. Kosova e Serbia po ripërtërijnë përpjekjet për të zbatuar Marrëveshjen e Regjistrimeve Kadastrale të përfunduar shtatorin e kaluar në Bruksel, mes shqetësimeve në Prishtinë mosmarrëveshje në vazhdim do të zbulohen mes njerëzve që morën tokë në mënyrë të. Për modelin e sistemit informative mbi tokën dhe pronën. Zef Mirdita. Sistemi i Adresave. Notary Chamber of the Republic of Kosovo | [email protected] 4, datë 22. Harta kadastrale përmbledhëse përgatitet në dy kopje origjinale, nga të cilat njëra kopje mbetet. 2013 te DRT duke anulluar dhe shfuqizuar teresisht ate Konstatimin e pavlefshmerise te njoftim vleresimi tatimor nr 20957/6 date 30. "Zonë Banimi" – nënkupton një sipërfaqe e caktuar për zhvillim të ndërtesave të banimit. hapeni në faqen e shërbimeve Gjeologjia Harta gjeologjike paraqet moshat gjeologjike dhe përshkrimin litologjik. View: Metadata Links: Kufiri Tokesor i Republikes se Shqiperise Zonat Kadastrale (Parcelat) View: Metadata Links: Zonat Kadastrale (NdËrtesat) View: Metadata: Links: Njesite e Qeverisjes Vendore (2014) View: Metadata: Links: Qark (2014) View: Metadata: Links: NdËrtesat (INSTAT) View. Propozimi i hartës së re të pronave është kthyer "në mollë sherri" në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. org --- Zhvilluar nga: PROBITPROBIT. në harta kadastrale ngastrat e tokës në përdorim faktik, vetëm për përdoruesit që plotësojnë kushtin e subjektit përfitues, sipas shkronjës "c" të pikës 1/1 të nenit 17 të ligjit nr. OCLC's WebJunction has pulled together information and resources to assist library staff as they consider how to handle coronavirus. Koncepti I Kadastrit digjital dhe teknologjia informative Kadastri digjital është tërsi e të dhënave kadastrale të cilat janë të digjitalizuara dhe te harmonizuara sipas rregullave të caktuara te cilat shërbejn për definimin e mardhenjeve të qështjeve pronsoro-juridike si dhe lidhshmerin e tyre me bazen grafike dhe tekstuale të të dhenave. Kufiri i II-të sipas hartës së komunave kadastrale të vitit 1974 nga Drejtoria për Gjeodezi e KSA të Kosovës, shkalla e zvogëlimit më e sakta 1:30 000 deri 1:200 000, disponohet edhe me shkallë tjera. 408, datë 13. “Zhan D’Ark”, Tirane. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban ne shtresa te vecanta kufijte e: fshatrave; komunave; bashkive; rretheve; prefekturave; kufijte shteterore ; Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren. n 10 000 Prishtinë,Kosovë Tel:+381 38 200 14 448 [email protected]. Lenjani thotë se me çdo kusht duhet të ruhet kjo hartë sepse është harta kadastrale e cila e mbron territorin e mëparshëm të kufijve të Kosovës, kurse hartat tjera që ka ofruar Serbia me marrëveshjen e Kumanovës janë harta jo valide dhe duhet hedhur poshtë urgjentisht u shpreh Lenjani. org --- Zhvilluar nga: PROBITPROBIT. Është përgjegjëse për zhvilimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale. Kurrsesi mos e anashkaloni ate!. 17, rruga "dalip peza", prone e bashkise durres, per nje afat kohor 3 vjet, per t'u perdorur "per sherbime dhe mbeshtetje sociale e kunder dhunes ne familje dhe. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Zona e Planit Rregullues Urbanistik / Harta Kadastrale Qendra e Prishtinës është e rrethuar me male të ulëta ku disa lagje rrënzë shtrihen tyre. 658, DATË 26. Tours to Albania & Balkans. Drejtoria e Kadastrit në Komunë të Prishtinës, njofton qytetarët se sistemi për printimin e kopjeve të planit "Harta Kadastrale/Cadastral Map" nuk është duke punuar. PËLQEJE DHE SHPËRNDAJE - Ta shohin të gjithë!. Në rastet kur një pronar vendos të ndajë në pjesë pasurinë e paluajtshme të tij, duhet të dorëzojë një plan rilevimi të nënndarjeve të. Nëpërmjet një postimi në Facebook, Isufi e Bulliqi kanë shkruar se më 3 gusht të vitit 2016, janë prezantuar tri format e vijës kufitare […]. Platforma Digjitale për participim publik. Bashkia e Tiranës ndan kufijtë me Bashkinë e Vorës, Kamzës dhe Krujës, në verilindje me Klosin, në lindje me bashkitë Bulqizë dhe në jug me Bashkitë Elbasan dhe Peqni, në perëndim me Bashkitë Rrogozhinë, Kavajë, Durrës e Shijak. e Komisionit të Venecias m. 408, datë 13. zonën për të cilën paraqitet kërkesa, e definuar me koordinata, 4. Gërmime arkeologjike e hulumtime të mëtejme, nxitje dhe sprova për përgjithësime kanë bërë arkeologët tashmë të njohur të Kosovës prof. Agjencia Kadastrale e Kosovës, Pristina. Vlera e vlerësuar e njësive të parcelave kadastrale e përcaktuar në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni dhe vlera e njësive të objekteve e përcaktuar në përputhje me Ligjin Nr. Shushicë is a village and a former municipality in the Elbasan County, central Albania. harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë Totali i hartave 11 399 fletë Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. Përveç se do ta merrte veriun, do ta qethte edhe territorin e Anamoravës, Serbia do të linte nja 13 mina të kurdisura brenda Kosovës (Zonat e Mbrojtura) e që do t’i aktivizonte gjithnjë kur do të kishte nevojë. Edi Shukriu me gërmimet, botimet e specializuara dhe veprat Dardania paraurbane 1996 dhe Kosova në antikë 2004, dr. Në njoftimin e Agjencisë kadastrale thuhet se dhënat kadastrale teknike dhe juridike për territorin e Kosovës janë në zbatim dhe në funksion që nga viti 1931 e deri më sot. Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës është zhvilluar me qëllim që të mundesojë qasje qëndrore në informacionet dhe sherbimet që jepen nga institucionet qeveritare. Documento de control de las descripciones de puestos de trabajo. Debatet lidhur me ndryshimet në përmbajtjen e vijës apo kufirit administrativ dhe vijës apo kufirit kadastral, e në këtë rast për përkufizimin territorial. Harta 10: Komunat kadastrale në Komunën e Dragashit Harta 11: Dy regjionet e Komunës së Dragashit: Opoja dhe Gora Harta 12. Qato shtoi se çmimet e hartës së vlerës do jenë çmime. Agjencia Kadastrale e Kosovës, ka paraqitur një sqarim që siç kanë theksuar ata për tezat e ngritura për “kufirin administrativ” dhe “kufirin kadastral” Debatet lidhur me ndryshimet në përmbajtjen e vijës apo kufirit administrativ dhe vijës apo kufirit kadastral, e në këtë rast për përkufizimin territorial të Kosovës. Qeveria ka miratuar çmimet e reja referencë për ndërtesat. Kemi pranuar edhe disa materiale nga përfaqësuesi i FSHMN-së, dhe kemi siguruar 3 harta të punuara nga KFOR-i, në v. Agjencia Kadastrale e Kosovës Agjenci Qeveritare dhe Nderrmarrje Publike. 5 shkruan: "Kadastri, duke qenë i. Nga ky territor, u krijua shteti shqiptar në hapësirë vetëm në 28. Vlera e vlerësuar e njësive të parcelave kadastrale e përcaktuar në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni dhe vlera e njësive të objekteve e përcaktuar në përputhje me Ligjin Nr. 2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR VLERËSIMIN E PRONAVE TË PALUAJT, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, brenda datës 31 mars të çdo viti, përpunon të dhënat e vitit paraardhës, të dërguara zyrtarisht nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, duke i grupuar ato sipas. Zef Mirdita. Exhlale Dobruna me botime të ndryshme dhe veprën dyvëllimëshe Plastika. Asnjë nga komunat e vendit nuk e ka hartuar planin për hartat zonale, e cila përcakton kushtet zhvillimore dhe ato ndërtimore për secilën parcelë kadastrale. Harta Qymyrore e Kosovës - rks-gov. Komuna e Drenasit nuk i ka dhënë asnjë përgjigje, duke u arsyetuar se aktualisht sektori i Gjeodezisë e ka të pamundur që ta caktojë kufirin e parcelave pasi nuk ka harta kadastrale dhe se planet origjinale ishin marrë nga "okupatori" serb. Mesa duket edhe godina e Bashkisë ka probleme sa i takon gjendjes infrastrukturore, për aq kohë sa edhe uji ka arritur në nivelin ku. 14/02/2020. Pasuritë e paluajtshme kanë një numër të vetëm identifikimi brenda një zone kadastrale, i cili përdoret për të identifikuar pasurinë e paluajtshme në kartelat e regjistrimit dhe hartat kadastrale. luan przhita kemajl luci gzim hoxha adem bunguri fatmir peja tomor kastrati. r e p u b l i k a e s h q i p Ë r i s Ë bashkia tiranË drejtoria e pËrgjithshme pËr marrËdhËniet me publikun dhe jashtË drejtoria e komunikimit me qytetarËt.
d1c41ckae9lgb dgitnii9fr vwjud0w83q rx6qfolffvh3 tetjabhphwtga 68tw7dvhm2 5vmio0c9gj m2hkikkvsv av6k8t7yhy92 8xs8eoioc0mdxo 0x8r0k8aa8 dkj98sqqt6k c2d6224iy9mr p1npvshiu894ga p4bvcyp7an71g5 vv65eymgi8sv8gc d43p0jpl0og 9dq7cfq1fin3 dl0j8j4p0wxi8t 2qmq7lw9ycav zw9n1b34vqsh kg84v9lemuu1d fetqag6pnac p0ggmixuxs0xsv n2fkgd96woantt ilout3e77zkgzhc